ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  3.81.25.170    
 
 
ภาพข่าว
 
สำนักปลัด
_______________________________________________________________________________________________________
สำนักปลัด
 
 
นางสาวศิวารัตน์ มีสติ
นางสาวศิวารัตน์ มีสติ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางวันทนา กล้าเสมอ
นางวันทนา กล้าเสมอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรจนา พากเพียร
นางสาวรจนา พากเพียร
นักพัฒนาชุมชน
นายวรวิทย์ ผ่านพินิจ
นายวรวิทย์ ผ่านพินิจ
นักวิชาการเกษตร
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
(ว่าง)
นิติกร
นิติกร
(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
(ว่าง)
นางสาวรุ่งนภา สิงคนิภา
นางสาวรุ่งนภา สิงคนิภา
เจ้าพนักงานธุรการ
พ.จ.อ.ทินภัทร ศรีวิเศษ
พ.จ.อ.ทินภัทร ศรีวิเศษ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาววิภาภรณ์ พากเพียร
นางสาววิภาภรณ์ พากเพียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
(ว่าง)
นางสาวเกศรา ยศวิจิตรไพศาล
นางสาวเกศรา ยศวิจิตรไพศาล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวสินาธร มีสิทธิ์
นางสาวสินาธร มีสิทธิ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสมชาย สุขอยู่
นายสมชาย สุขอยู่
พนักงานขับรถยนต์
นายสมชาย โอษฐ์งาม
นายสมชาย โอษฐ์งาม
คนงานทั่วไป
นายตวงสิทธิ์ แสนมี
นายตวงสิทธิ์ แสนมี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
โทร 0-4455-8910 , โทรสาร 0-4455-8910 Email : 6320915@dla.go.th www.nonglek-sao.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.