ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  35.172.230.154    
 
 
No Gift
 
สมาชิกสภา
_______________________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภา
 
 
นายสอิ้ง จันทรารักษ์
นายสอิ้ง จันทรารักษ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก
นายอุเทน สุขอยู่
นายอุเทน สุขอยู่
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก
นายสุรพันธ์ มีสติ
นายสุรพันธ์ มีสติ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก
นายสง่า จารัตน์
นายสง่า จารัตน์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
นายอไพรัตน์ วังจันทร์
นายอไพรัตน์ วังจันทร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นายธนวัต สำนักนิตย์
นายธนวัต สำนักนิตย์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
นายบุญธรรม จึงวิจิตรไพศาล
นายบุญธรรม จึงวิจิตรไพศาล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
นายสุชาติ แจ่งแจ้ง
นายสุชาติ แจ่งแจ้ง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
นายสมยศ อินทอง
นายสมยศ อินทอง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
นายสุทัศน์ บุญเหมาะ
นายสุทัศน์ บุญเหมาะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
นางศิริวรรณ มีสิทธิ์
นางศิริวรรณ มีสิทธิ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
นายไวพจน์ หมายชอบ
นายไวพจน์ หมายชอบ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
นางเสงี่ยม จันทร์เทศ
นางเสงี่ยม จันทร์เทศ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
นายอุดมพร หม้อทอง
นายอุดมพร หม้อทอง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
นายสมศักดิ์ แกมเพชร
นายสมศักดิ์ แกมเพชร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
นายสังวาล ณีรัตน์
นายสังวาล ณีรัตน์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14
นายเรือง ศรีโพนทอง
นายเรือง ศรีโพนทอง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15
นายเสา บุญไทย
นายเสา บุญไทย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 16
นายเบิ้ม บุญจันทร์
นายเบิ้ม บุญจันทร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 17
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
โทร 0-4455-8910 , โทรสาร 0-4455-8910 Email : 6320915@dla.go.th www.nonglek-sao.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.