ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  3.81.25.170    
 
 
ภาพข่าว
 
���������������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านไทร ม.11 โดยวิธีเแพาะเจาะจง  doc120230210134313.pdf   23-11-2565  39  3
2   รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านโคกลำดวน ม.13 จุดเริ่มต้นจากบ้านนายประยูร แสงนวล-บ้านนางฉวีวรรณ เผ่าคูณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230210115923.pdf   23-11-2565  46  3
3   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านจารย์ ม.1จุดเริ่มต้นจากศาลาประชาคมหมู่บ้าน-หน้าบ้าน นางจรรยา บุญเหมาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230210131617.pdf   22-11-2565  40  
4   รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านยะยาน ม.17จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1หน้าบ้านนางภู ดีนานสุรเนตร ช่วงที่ 2 หน้าบ้านนางเคลื่อน-หนองน้ำยะยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230210140111.pdf   23-08-2565  48  
5   รายงานผลการพิจารณาสัง่ซื้อสั่งจ้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมศาลาประชาคม ม.5  doc120230210134945.pdf   04-08-2565  40  1
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
โทร 0-4455-8910 , โทรสาร 0-4455-8910 Email : 6320915@dla.go.th www.nonglek-sao.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.