ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  44.212.96.86    
 
 
ลอย
 
���������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานตกแต่งสวน  doc120231123151456.pdf   02-10-2566  1  
2   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์  doc120231123150119.pdf   02-10-2566  1  
3   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานภารโรง  doc120231123112810.pdf   02-10-2566  1  
4   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  doc120231109103941.pdf   20-07-2566  17  1
5   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำบ้านปะนอยไถง ม.12  doc120231116145011.pdf   08-06-2566  1  
6   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำบ้านกระดาน ม.8  doc120231109104545.pdf   08-06-2566  15  
7   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านลุมพุกหมู่ที่ 7  doc120231109103434.pdf   08-06-2566  15  
8   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนเกษตรอินทรีย์ บ้านจารย์ ม.1  doc120231109103808.pdf   10-02-2566  15  
9   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  doc120231116111802.pdf   08-02-2566  1  
10   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกและวางท่อระบายน้ำบ้านสวาย ม.10  doc120231030112650.pdf   06-01-2566  16  
11   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.บ้านลำหอก ม.3-แยกบ้านนายรุ่งโรจน์ อุดมทวี    06-01-2566  17  
12   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านจารย์ ม.1ไปลำหอก ม.3  doc120231123093806.pdf   30-12-2565  1  
13   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดิน ม.1 บ้านจารย์  doc120231122120214.pdf   30-12-2565  3  1
14   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านสะเดากอง ม.2 ไปบ้านจารย์ ม.1 (คุ้มโคกโพด)  doc120231123091331.pdf   29-12-2565  1  
15   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านจารย์ ม.1-บ้านสะเดากอง ม.2  doc120231123093256.pdf   22-12-2565  1  
16   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านกรดาน ม.8 ไป บ้านลำหอก ม.3  doc120231123091934.pdf   22-12-2565  1  
17   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  doc120231027152542.pdf   23-11-2565  20  1
18   ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านไทร ม.11 จำนวน 2 ช่วง  doc120230210150028.pdf   23-11-2565  90  5
19   ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนะยาน ม.17 จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230210145420.pdf   23-11-2565  85  2
20   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกอะ ม.6 คุ้มโคกสะอาด  doc120231109102719.pdf   22-11-2565  15  
21   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ม.6คุ้มโคกสะอาด  doc120231030111503.6   22-11-2565  16  
22   ประกาศผู้ชนะบ้านจารย์  doc120230210164700. บ้านจารย์ม   22-11-2565  122  2
23   ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศาลาประชาคมบ้านหนองเหล็ก ม.5  doc120230210155634.pdf   04-08-2565  83  
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
โทร 0-4455-8910 , โทรสาร 0-4455-8910 Email : 6320915@dla.go.th www.nonglek-sao.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.