ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  3.81.25.170    
 
 
ภาพข่าว
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
_______________________________________________________________________________________________________
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 

กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

ประกาศมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทน   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงาน  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงาน  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน-66  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

ประกาศกำหนดมาตรฐานกลาง-66  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
โทร 0-4455-8910 , โทรสาร 0-4455-8910 Email : 6320915@dla.go.th www.nonglek-sao.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.