ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  44.212.96.86    
 
 
ลอย
 
ประวัติความเป็นมา
_______________________________________________________________________________________________________
ประวัติความเป็นมา
 

ประวัติความเป็นมา

      เดิมตำบลหนองเหล็กตั้งอยู่ตำบลจารพัด เนื่องจากนายนอน ชัยสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ บ้านจารย์ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากมีประซากรอาศัยจำนวนมาก จึงขอแยกหมู่บ้านออกมาตั้งเป็นตำบลหนองเหล็ก ซึ่งในขณะนั้นได้จัดตั้งเป็นตำบลหนองเหลีก จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านจารย์ หมู่ที่ ๑ , บ้านสะเดากอง หมู่ที่ ๒ . บ้านลำหอก หมู่ที่ ๓ , บ้านตะโนน หมู่ที่ ๔ , บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๕ , บ้านโคกฮะ หมู่ที่ ๖ , บ้านลุมพุกหมู่ที่ ๗ , บ้านกระตาน หมู่ที่ ๘ , บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๘ ,บ้านสวาย หมู่ที่ ๑๐ , บ้านไทร หมู่ที่ ๑๑ , บ้านปะนอยไถง หมู่ที่ ๑๒ , บ้านโคกลำดวน หมู่ที่ ๑๓

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก จัดตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๙ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙ ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๙

      ลักษณะที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก เป็น ๑ ใน ๑๔ ตำบลของอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ห่างจากอำเภอศีขรภูมิประมาณ ๒๑ กิโลเมตร ตามถนนสายสุรินทร์ - ศีขรภูมิ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก ตั้งอยู่ที่หมู่ที่๑ บ้านจารย์ ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
      อาณาเขต เขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๕๓.๕๓๑ ตารางกิโลเมตร์ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในด้านการเกษตรเป็นตำบลขนาดกลาง
      เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็กมีอาณาเขตการปกครองติดต่อกับท้องถิ่นใกล้เคียง ๘ ส่วน คือ ตำบลจารพัต ตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ ตำบลตรำดม ตำบลตระเบียงเตีย ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงศ์ ตำบลราม และตำบลสำโรง อำเภอเมือง ดังนี้
   อาณาเขตทางทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านประดู่ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
   อาณาเขตทางทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตรำคม ตำบลตระเบียงเตีย ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
   อาณาเขตทางทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ และตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์
   อาณาเขตทางทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลราม ตำบลสำโรง อำเภอเมืองสุรินทร์

เส้นคั่น

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
โทร 0-4455-8910 , โทรสาร 0-4455-8910 Email : 6320915@dla.go.th www.nonglek-sao.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.